แม่ไม้เพลงไทย

Uploaded image no. 4                Uploaded image no. 5

vcd karaoke ทูล ทองใจ                                    vcd karaoke ชาย เมืองสิงห์

โปรดเถิดดวงใจ                                                   มาลัยดอกรัก