ทอล์คโชว์

Uploaded image no. 1

vcd โย่ง ทอล์ค 7

Uploaded image no. 5                  Uploaded image no. 4

 vcd เดี่ยว 9.5 CHIANGMAI STORY      dvd เดี่ยว 9.5 CHIANGMAI STORY

Uploaded image no. 3               Uploaded image no. 5

vcd เดี่ยว 6                                                           vcd เดี่ยว 5

Uploaded image no. 2                 Uploaded image no. 1

vcd เดี่ยว 3                                                            vcd เดี่ยว 2

Uploaded image no. 4

vcd เดี่ยว 1