อื่นๆ

Uploaded image no. 1          Uploaded image no. 2

vcd พระคาถาศักดิ์สิทธิ์                              vcd ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น

Uploaded image no. 3                       Uploaded image no. 2

vcd บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร               vcd  คาถาป้องกันภัยสิบทิศ

Uploaded image no. 1

cd บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร 10 จบ