ที่ตั้งร้านค้า

แผนที่ใน google earth


แผนที่อย่างละเอียด
วันอาทิตย์ใกล้ปากซอยชุมชนสงวนคำ เวลา 15.00 – 19.00น.

วันจันทร์,วันพุธเวลาทำการ 15.00 – 19.00 น.ภายในตลาดนัดวัดอุดมรังสี หน้าอุโบสถ

แผนที่อย่างละเอียด

วันศุกร์เวลาทำการ 15.00 – 19.00 น.ภายในตลาดนัดวัดอุดมรังสี

แผนที่อย่างละเอียด

วันอังคาร,เสาร์ เวลาทำการ 15.00 – 19.00 น.ปากทางเข้าบริษัทประยูรวิสช์การช่าง ใกล้ซุ่มประตูเมือง

แผนที่อย่างละเอียด